Amatör kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Amatör– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Amatör kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Profesyonel

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Amatör kelimesinin anlamı:

1. s Bir işi para kazanmak için değil, yalnız zevki için yapan, hevesli, meraklı (kimse), özengen, profesyonel karşıtı:
      “Bu topluluklar arasında amatör ve profesyonel çizgisini de tam olarak çizebilmek kolay değildir.” – Metin And

2. s Bir işi meslek veya alan uzmanı olmadan yapan:
      “Bu, çok ucuz bir amatör ressam tüzüğüdür.” – Haldun Taner

3. s Acemi.

4. s alay yollu Beceriksiz.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Profesyonel kelimesinin anlamı:

1. s Bir işi kazanç sağlamak amacıyla yapan (kimse), amatör karşıtı:
      “Profesyonel boksörden, antrenman bahanesiyle senin karşında dayak yemek işime gelmiyor, kızım!” – Nazım Hikmet

2. s Ustalaşmış, uzmanlaşmış.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.