Amir kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Amir– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Amir kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Memur, Ast

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Amir kelimesinin anlamı:

1. i Bir işte emir verme yetkisi bulunan kimse, mir:
      “Akıl öğrettiğim herif şimdi bana amir oldu.” – Burhan Felek

2. s Buyuran, buyurucu.

3. i ticaret Satıcı veya ihracatçının gönderdiği malların bedelini almak üzere gerekli belgeleri göstererek bankaya başvuran kimse.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Memur kelimesinin anlamı:

1. i Devlet hizmetinde aylıkla çalışan kimse, görevli:
      “Kasabaya gelen her yeni memur ilk olarak beni tanır.” – Tarık Buğra

2. sYükümlü:
      “Sen de kaçmamasına dikkat edeceksin. Muhafazasına memursun.” – Refik Halit Karay

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ast kelimesinin anlamı:

1. i Alt.

2. i Birinin buyruğu altında olan görevli, madun.

3. i Birine göre alt aşamada olan kimse, madun.

4. i askerlik Rütbe veya kıdemce küçük olan asker.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.