Andırmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Andırmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Andırmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Farklılık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Andırmak kelimesinin anlamı:

-i Benzer yanları bulunmak, çağrıştırmak:

      “Şiirde gazete havadisini andıran bir mısra da bulunabilir.” – Asaf Halet Çelebi

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Farklılık kelimesinin anlamı:

1. isim Farklı olma durumu, ayrımlılık, başkalık:
      “Evvelkilerle bu son görüşümüz arasındaki farklılıkları ölçüyorum.” – Yahya Kemal Beyatlı

2. isim, felsefe Doğal, toplumsal ve bilince dayanan her olay ve olguyu bütün ötekilerden ayıran özellik.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.