Anlamsız kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Anlamsız– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Anlamsız kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Manalı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Anlamsız kelimesinin anlamı:

sıfat Anlamı olmayan, önemli bir şey anlatmayan, manasız, beyhude, boş, içsiz, yersiz, gıcırı bükme, ipsiz sapsız:

      “Üstelik o gece yorumsuz, anlamsız bir temsilde çok sıkılmıştım.” – Metin And

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Manalı kelimesinin anlamı:

1. sıfat Anlamlı:
      “Her çağın kendi idealine göre gördüğü sosyal manalı bazı rüyalar vardır.” – Mehmet Kaplan

2. zarf Anlamlı bir biçimde.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.