Anlaşmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Anlaşmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Anlaşmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Bozuşmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Anlaşmak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Düşünce, duygu, amaç bakımından birleşmek, antant kalmak:
      “Bakın böylesine bir dilimiz olmasaydı, nasıl anlaşacaktık şimdi?” – Nermi Uygur

2. -le Sözleşmek, sözleşme imzalamak, kavletmek.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bozuşmak kelimesinin anlamı:

-le  Araları açılmak:

      “Karısı ile barıştı lakin Zühtü ile bozuştu.” – Burhan Felek

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.