Antipatik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Antipatik – kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Antipatik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Sempatik

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Antipatik kelimesinin anlamı:

sıfat, Sevimsiz, itici, soğuk.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sempatik kelimesinin anlamı:

1. sıfat Sıcakkanlı:
      Sempatik bir çocuk.

2. sıfat Çok hoş, hoşa giden:
      “Geçende girdiğim dükkân da böyle sempatik bir yerdi.” – Burhan Felek

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.