Apak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Apak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Apak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Kapkara

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Apak kelimesinin anlamı:

1. sıfat Bembeyaz.

2. zarf Çok ak bir biçimde:
      “Sonunda uykuya dalınca, ay ışığı uyuyan denizcilerin mutlu yüzlerini apak aydınlattı.” – Halikarnas Balıkçısı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kapkara kelimesinin anlamı:

1. sıfat Çok kara, her yanı kara, simsiyah:
      “Düşündükçe kapkara, korkunç bir hayalet gözlerimi kapladı, başımın içi alev alev yandı.” – Etem İzzet Benice

2. zarf Her yanı karalara bürünmüş bir biçimde:
      “Dağlar kül rengi bir aydınlığın içinde kapkara yükseliyorlardı.” – Tarık Buğra

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.