Ara Bulucu kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Ara Bulucu– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Ara Bulucu kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Ara Bozucu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ara Bulucu kelimesinin anlamı:

-i Bir anlaşmazlıkta tarafları uzlaştıran kimse, aracı, uzlaştırıcı.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ara Bozucu kelimesinin anlamı:

-s Arabozan.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.