Ara sıra kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Ara sıra– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Ara sıra kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Sık sık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ara sıra kelimesinin anlamı:

-z Seyrek olarak, arada bir, arada sırada, bazen, bazı bazı, kimi vakit, kimi zaman, zaman zaman, anbean, gâh, gâhi, kâh:
      “Ara sıra daha eski dil hususiyetlerine rastlanması tabiidir.” – Fahir İz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sık sık kelimesinin anlamı:

1. z Az aralıklarla:
      “Sahilde sık sık küçük köyler veya büyücek kasabalar birbirini kovalıyor.” – Falih Rıfkı Atay

2. z Arası çok geçmeden, az aralıkla, sık olarak, sıkça:
      “Zaten bünyesi pek sağlam değildi, sık sık hastalanıyordu.” – Ahmet Ümit

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.