Aralıkla kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Aralıkla– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Aralıkla kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Mütemadiyen

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Aralıkla kelimesinin anlamı:

zarf Aralıklı bir biçimde:

      “Aralıkla sekiz dokuz çocuk çıkıp çil yavrusu gibi dağılıp gittiler.” – Fikret Otyam

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Mütemadiyen kelimesinin anlamı:

zarf Ara vermeden, sürekli olarak, mütemadi:

      “Sabahın pembe, beyaz tülleri sıyrıldıkça mütemadiyen berraklaşan fezada çıt yok.” – Ahmet Hikmet Müftüoğlu

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.