Aralıklı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Aralıklı– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Aralıklı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Sık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Aralıklı kelimesinin anlamı:

1. s Benzerleri veya parçaları arasında çok az aralık bulunan, seyrek karşıtı:
      Ağaçları sık bir bahçe. Sık saç.

2. s Çok bulunan, çok rastlanan.

3. z Kısa zaman aralıklarıyla, az aralıklarla.

4. z Aralıksız olarak, aralarında az aralık bırakarak:
      Çiçekleri çok sık diktik.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sık kelimesinin anlamı:

1. s Birbirine bitişik olmayan, aralarında açıklık bulunan, aralı, fasılalı.

2. s Dizgide kelimeler, harfler veya satırlar arasında açıklık olan, espaslı.

3. z Kesik kesik.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.