Argın kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Argın – kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Argın kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Güçlü

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Argın kelimesinin anlamı:

1. sıfat Bitkin:
      “Şimdi kadının argın, uçuk benzi, yorgun, düşük kımıldanışı daha ziyade görünüyordu.” – Ahmet Hikmet Müftüoğlu

2. sıfat Zayıf.

3. sıfat Beceriksiz.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Güçlü kelimesinin anlamı:

1. sıfat Gücü olan, kudretli, kuvvetli, yavuz:
      “Kalın gövdeli, güçlü bir ihtiyardı.” – Ayla Kutlu

2. sıfat Şiddeti çok olan.

4. sıfat, mecaz Nitelikleri ile etki yaratan, etkili:
      “Bu denli güçlü bir aşkı bundan sonra da önleyemeyeceğimi biliyordum.” – Ahmet Ümit

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.