Arı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Arı– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Arı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Kirli

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Arı kelimesinin anlamı:

1. s Temiz.

2. s Yabancı şeylerden arınmış, katışıksız, saf(II), halis, öz(II).

3. s Günahsız.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kirli kelimesinin anlamı:

1. s Leke, toz vb. ile kaplı, pis, murdar, mülevves.

2. s Aybaşı durumunda bulunan (kadın).

3. s mecaz Toplumun değer yargılarına aykırı olan:
      “Bu isim bana bir zamanlar İstanbul’un en kirli âlemlerinde yuvalanmış bir simayı hatırlattı.” – Halit Ziya Uşaklıgil

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.