Arık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Arık– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Arık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Gürbüz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Arık kelimesinin anlamı:

1. isim, halk ağzında Ark:
      “Arıkta çimdim de geldim diye fısıldadı.” – Cahit Uçuk

2. isim, halk ağzında Fide veya fidan dikilen yer.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Gürbüz kelimesinin anlamı:

sıfat Sağlam, güçlü ve iyi gelişmiş:

      “Otuz kadar çocuğun hepsi gürbüz ve mutludur.” – Adalet Ağaoğlu

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.