Arınmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Arınmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Arınmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Kirlenmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Arınmak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Temizlenmek.

2. nesnesiz Katışıksız, arı (I) duruma gelmek:
      “Arınmış bir dilse çok kez arıtıcıların başarısıdır.” – Nermi Uygur

3. nesnesiz, mecaz Rahatlamak:
      “Derdini size aktarıp arınmış, sizi zehirleyip bırakmıştır.” – Haldun Taner

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kirlenmek kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Kirli duruma gelmek, pislenmek:
      “Hele saçların kirlenmiş, kırışmış, keçeleşmiş.” – Emine Işınsu

2. nesnesiz Kadının ırzına geçilmek, iffeti bozulmak, lekelenmek.

3. nesnesiz Kadın aybaşı olmak.

4. nesnesiz, mecaz Onuru lekelenmek.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.