Arızalı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Arızalı– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Arızalı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Sağlıklı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Arızalı kelimesinin anlamı:

1. s Aksayan, işlemeyen, bozulmuş (araç vb.).

2. s eskimiş Engebeli:
      “Ordu arızalı fakat kısa bir yoldan yürüyüşe tekrar başladı.” – Feridun Fazıl Tülbentçi

3. s mecaz Yarım yamalak:
      “Eniştemizin memuriyet hayatı büsbütün duraklayacağı yerde arızalı seyrine devam ediyorsa bu ancak babasının sayesinde oluyordu.” – Abdülhak Şinasi Hisar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sağlıklı kelimesinin anlamı:

1. s Sağlık durumu iyi olan, sağlam, esen, sıhhatli:
      “Birbirlerine sağlıklı, esenlikli bir kış dilediler.” – Tarık Buğra

2. s Sağlık kurallarına uygun olan, hijyen, hijyenik.

3. s Sağlığı koruyan.

4. s mecaz Sağlam, doğru, güvenilir, gerçek:
      “Kendine saygısı olan sağlıklı bir adam, başkalarına da en büyük saygıyı duyar.” – Yaşar Kemal

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.