Arka kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Arka– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Arka kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Ön

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Arka kelimesinin anlamı:

1. i Bir şeyin temel tutulan yüzünün tam ters yanı, ön karşıtı:
      “Evin arkasında dekorlar boyarlardı.” – Adalet Ağaoğlu

2. i Bir şeyin sırt durumunda olan yüzeyi:
      Çocuğun arkası ağrıyormuş.

3. i Geri kalan bölüm:
      Masalın arkası. Yazının arkası.

4. i Art, peş.

5. i Otururken sırtın dayandığı yer:
      “Otomobile bindiğimiz zaman başını arkaya yaslamış, gözlerini yummuştu.” – Tarık Buğra

6. i İnsanın vücudu, bedeni:
      “Arkasında beli kemerli, dar, şık bir pardösü vardı.” – Refik Halit Karay

7. s Arkada olan, arkada bulunan.

8. s mecaz Kayıran, destekleyen:
      “Memur olmak için büyük bir arka gerek.” – Hüseyin Rahmi Gürpınar

9. i mecaz Geçmiş, geride kalmış zaman:
      “Bütün gözler arkaya, maziye çevrilmişti.” – Yahya Kemal Beyatlı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ön kelimesinin anlamı:

1. i Bir şeyin esas tutulan yüzü, arka karşıtı:
      “Arabam bir gece kulübünün önünde duruyor.” – Ahmet Ümit

2. i Bir şeyin esas tutulan yüzünün baktığı yer, karşı:
      “Altmış yaşında anamın önünde sigara içmek istemezdim.” – Burhan Felek

3. i Bir kimsenin ilerisi:
      “Bir aralık önümüzden şarkı sesleri geldi.” – Sait Faik Abasıyanık

4. i Yakın gelecek zaman:
      Önümüz kış.

5. i Giyeceklerin genellikle göğsü örten bölümü:
      “Uçuk siyah renkli çarşaf pelerinin önü açık.” – Peyami Safa

6. i Önce olan, ilk:
      Ön söz. Ön görüşme.

7. i Civar, yöre:
      Kanlıca önlerine geldiler.

8. s Benzerler arasında bakılan veya gidilen yönde olan:
      “Ben, Anafartalar’da Mustafa Kemal’in bulunduğu en ön siperlerde de kurşun attım.” – Aka Gündüz

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.