Arkalık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Arkalık– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Arkalık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Önlük

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Arkalık kelimesinin anlamı:

1. isim Sırt dayamaya yarayan yer:
      “Rıza Efendi iskemlesinin arkalığına iyice yaslandı.” – Tarık Buğra

2. isim Sırtında yük taşıyan hamalların, yük taşırken kullandıkları arka yastığı, semer, hamal semeri, arkalıç.

3. isim, eskimiş Ev içinde giyilen kolsuz, kalınca bir kısa hırka türü.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Önlük kelimesinin anlamı:

1. isim Herhangi bir iş genellikle de yemek yaparken giysi kirlenmesin diye giyilen, boyundan askılı ve bele bağlanan örtü, iş önlüğü:
      “Önünde önlük bağlı, kırk yaşlarında kadar bir kadın geldi.” – Memduh Şevket Esendal

2. isim Laboratuvar, tezgâh vb. yerlerde çalışırken giysinin kirlenmemesi için giyilen, gömlek tarzında olup etek boyu uzun olan, genellikle beyaz renkte giysi.

4. isim Küçük çocuklara yemek yedirirken üstlerini korumak için boyunlarına bağlanan örtü.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.