Artağan kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Artağan– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Artağan kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Verimsiz, Çorak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Artağan kelimesinin anlamı:

1. sıfat, halk ağzında Alışılandan veya beklenilenden artık verimi olan, bereketli.

2. sıfat, halk ağzında Çoğalan, fazlalaşan, artımlı.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Verimsiz, Çorak kelimesinin anlamı:

sıfat Verimi olmayan veya az olan, yetersiz:

      Çok verimsiz bir çalışma.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Verimsiz, Çorak kelimesinin anlamı:

2. sıfat Acı (su).

3. sıfat, mecaz Verimsiz, kısır:
      “Hayatımın en acı, en yaslı ve çorak zamanları başlamış oldu.” – Tarık Buğra

4. isim Toprak damlara çekilen, su geçirmeyen killi toprak.

5. isim Bazı toprakların yüzünde beyaz bir katman durumunda toplanan ve eskiden barut yapmakta kullanılan potaslı, sutlu tuz.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.