Artırım kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Artırım– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Artırım kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Yoğaltım

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Artırım kelimesinin anlamı:

1. isim Bir şeyi idareli harcayarak onun bir bölümünü artırma işi, tasarruf.

2. isim Müzayedede artırma.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yoğaltım kelimesinin anlamı:

isim Tüketim:
      Bu ürünün yoğaltımı azdır.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.