Artırmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Artırmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Artırmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Eksiltmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Artırmak kelimesinin anlamı:

1. -i Artmasını sağlamak, çoğaltmak:
      “Bu sıcak ve içten ses Fikret’i hayata bağlıyor, yaşama sevincini artırıyordu.” – Reşat Enis

2. -i Bir malı başka alıcıların verdiği fiyattan daha yüksek bir fiyatla almak istemek.

3. -i Tutumlu davranıp biriktirmek, tasarruf etmek.

4. -i, mecaz Herhangi bir davranışta ileri gitmek:
      Sen edepsizliği adamakıllı artırdın.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Eksiltmek kelimesinin anlamı:

-i Eksik duruma getirmek, sayısını azaltmak:

      “Bu cephe, harbin dehşetini eksiltmiyor, artırıyor.” – Necip Fazıl Kısakürek

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.