Aşağılık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Aşağılık– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Aşağılık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Değerli

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Aşağılık kelimesinin anlamı:

1. isim Bölmek işi, ayırma, parçalama, taksim.

2. isim Salon, oda, sofa vb. büyük bir yerden ayrılmış daha küçük yer:
      “Sedirin olduğu bölmeyi basma bir perdeyle odadan ayırdı.” – Lâtife Tekin

3. isim Büyük bir yeri, alanı küçük oda veya kısımlara ayıran ince duvar veya tahta perde:
      “Ortadan ayrılan bir bölmeyle de diğer nısfında Bora Reis yatıyordu.” – Nazım Hikmet

4. isim, halk ağzında Kalın ağaç gövdesinden odun veya tekne yapmak için ayrılan tomruk.

5. isim, denizcilik Gemilerin içinde, su baskını, yangın vb. durumlarda, ara kapılar kapandığında arızanın veya hasarın yayılmasını önlemek için kullanılan birbirlerinden ayrılmış yerler.

6. isim, mantık Cins kavramlarını tür, alt tür kavramlarına ayırma işi.

7. isim, matematik Dört işlemden biri, taksim.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Değerli kelimesinin anlamı:

1. isim Çarpmak işi:
      “Ayşe’nin yüreği daha hızlı çarpmaya başladı.” – Ömer Seyfettin

2. isim Kuyu çengeli biçiminde beş kollu büyük olta iğnesi.

4. isim, müzik Alaturka müzikte temel notaların arasına sıkıştırılmış ve usulü bozmayan, tek perdelik küçük fazlalık.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.