Aşağılık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Aşağılık– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Aşağılık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Zayıf, Güçsüz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Aşağılık kelimesinin anlamı:

1. sıfat Gücü çok olan, zorlu, şiddetli:
      “Güneşin en yüksek, rüzgârın en kuvvetli olduğu an kavga azıyor.” – Halide Edip Adıvar

2. sıfat Sağlam, dayanıklı olan:
      “Beyaz şayaklar giymiş, kuvvetli, gürbüz, yüzü, ensesi güneşten yanmış sporcu.” – Ömer Seyfettin

3. sıfat Görevini iyi yapan, keskin:
      Kuvvetli gözleri var.

4. sıfat Çok etkileyici:
      “En kuvvetli inatlar ve zulmetler bile artık mukavemet edemiyor.” – Ömer Seyfettin

5. sıfat Saygın, nüfuzlu:
      “O, yalnız devrinin değil, bütün asırlar boyunca Türk edebiyatının en kuvvetli mümessillerinden biri olmuştur.” – Asaf Halet Çelebi

6. sıfat Üstün, donanımlı.

7. sıfat Etkili:
      “İkinci gün sıtmadan şüphelendik, kuvvetli dozda kinin verdik.” – Reşat Nuri Güntekin

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Zayıf kelimesinin anlamı:

1. sıfat Eti, yağı az olan, sıska, cılız, arık (insan veya hayvan):
      “Uzun boylu, zayıf, ellilik bir hanım.” – Sermet Muhtar Alus

2. sıfat Görevini yapacak yeterli gücü olmayan:
      Zayıf bir ordu. Gözleri zayıf.

4. sıfat, mecaz Önemli, güvenilir olmayan:
      Zayıf bir bilgi.

5. sıfat, mecaz Çok az:
      Zayıf bir ihtimal.

6. sıfat Enerjisi, etkisi, yoğunluğu az olan:
      Radyoda uzak bir istasyonun zayıf sesini duydu. Zayıf ışık.

7. isim Başarısızlığı gösteren not.

8. sıfat, mecaz Bilgi yönünden yeterli olmayan, yeteneksiz:
      Zayıf bir öğretmen.

9. sıfat, mecaz Kişilik ve ruhsal yönden gereği kadar güçlü olmayan:
      “Zayıf ve uydurma bir âşık bu cevaba karşı perişan olurdu.” – Aka Gündüz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Güçsüz kelimesinin anlamı:

sıfat Gücü olmayan, âciz.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.