Aşağılık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Aşağılık– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Aşağılık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Unutturmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Aşağılık kelimesinin anlamı:

1. -e, -i Birisinin unuttuğu bir şeyi aklına getirmek, hatırlatmak.

2. -e, -i Birinin bir şeyi unutmamasını sağlamak, uyarmak, hatırlatmak.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Unutturmak kelimesinin anlamı:

-e Unutmasına yol açmak veya unutmasını sağlamak:

      “Azrail ala canını, unuttura her sanını / Kara toprağa tenini kararlar bir eyyam gelir” – Yunus Emre

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.