Asaleten kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Asaleten– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Asaleten kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Vekaleten

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Asaleten kelimesinin anlamı:

1. zarf Bir görevde temelli olarak, asıl olarak, vekâleten karşıtı.

2. zarf Kendi adına hareket ederek.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Vekaleten kelimesinin anlamı:

zarf Vekil olarak, asaleten karşıtı:

      Vekâleten atamak.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.