Asgari kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Asgari– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Asgari kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Azami

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Asgari kelimesinin anlamı:

1. s En az, en aşağı, en düşük, en alt, minimal, minimum:
      “Koridorda, kapımın asgari yüz metre yakınlarına kimsenin yaklaştırılmamasını emrettim.” – Nazım Hikmet

2. s matematik Minimum.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Azami kelimesinin anlamı:

1. s En çok, en üst, en büyük, en yüksek (derece, nicelik), maksimum, maksimal:
      “Ben azami derecede haşarı ve uçarı bir çocuktum.” – Yahya Kemal Beyatlı

2. s matematik Maksimum.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.