Aşk kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Aşk– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Aşk kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Nefret

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Aşk kelimesinin anlamı:

isim, Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, sevi, sevda, amor (II):
      “Gönlüm düştü bu sevdaya / Gel gör beni aşk neyledi” – Yunus Emre
(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Nefret kelimesinin anlamı:

1. isim Bir kimsenin kötülüğünü, mutsuzluğunu istemeye yönelik duygu.

2. isim Tiksinme, tiksinti:
      “Şimdi bu satırlarımı hiddetle, nefretle, iç bulantısı ile yazıyorum.” – Aka Gündüz

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.