Asrilik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Asrilik– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Asrilik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Muhafazakarlık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Asrilik kelimesinin anlamı:

isim Çağdaşlık:

      “Bir kısmı da dansı, asrilik gereği kabul ediyor, ileriye geriye yürüyorlardı.” – Halide Edip Adıvar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Muhafazakarlık kelimesinin anlamı:

isim Tutuculuk:

      “Millî şuura ermiş bir insana göre muhafazakârlık, liberallik ve daha ileri fikirler arasında fark azdır.” – Yahya Kemal Beyatlı

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.