Atak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Atak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Atak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Çekingen

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Atak kelimesinin anlamı:

1. sıfat Düşüncesizce her işe atılan, cüretkâr:
      “Bütün çocuklar gibi onlar da haşarı, atak ve güreşçi idiler.” – Reşat Nuri Güntekin

2. sıfat Çevik, hareketli.

3. sıfat, halk ağzında Geveze.

4. isim, tıp Aniden başlayan hastalık nöbeti.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çekingen kelimesinin anlamı:

sıfat Her şeyden çekinen, ürkek, tutuk (kimse), muhteriz:

      “Bunlar çoğunlukla çekingen, utangaç olurlardı.” – Ayla Kutlu

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.