Ateşi Düşmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Ateşi Düşmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Ateşi Düşmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Ateşlenmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ateşi Düşmek kelimesinin anlamı:

hastanın ateşi geçmek veya azalmak.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ateşlenmek kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Ateşleme işine konu olmak.

2. nesnesiz Vücut ısısı artmak:
      “On iki yaşındaki kızı ateşlenip yatağa düşmüştü.” – Elif Şafak

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.