Ateşlemek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Ateşlemek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Ateşlemek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Söndürmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ateşlemek kelimesinin anlamı:

1. -i Tutuşturmak, yakmak:
      Ocağı ateşlemek.

2. -i Top, tüfek vb. patlayıcı maddeleri patlatmak.

3. -i, mecaz Kışkırtmak, kızıştırmak.

4. -i, mecaz Coşturmak.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Söndürmek kelimesinin anlamı:

1. -i Ateş ve ışığın yanmasına, aydınlatmasına son vermek:
      “Parmağının ucuna kadar gelen alevi yere atıyor, terliğiyle basarak söndürüyor.” – Peyami Safa

2. -i Hava veya gaz ile şişirilmiş bir şeyin havasını veya gazını boşaltmak:
      Çocuk balonu söndürdü.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.