Aydınlanmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Aydınlanmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Aydınlanmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Kararmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Aydınlanmak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Aydınlık olmak:
      “Sorgu odasından çıktığımda karanlık holün gün ışığıyla aydınlanmış olduğunu görüyorum.” – Ahmet Ümit

2. nesnesiz, mecaz Bir sorun üzerine gereği kadar bilgi edinmek, tenevvür etmek:
      “Vatandaşın bunu bilmesi, aydınlanıp belli bir konuda bir senteze varabilmesi açısından yarar sağlayabilir.” – Adalet Ağaoğlu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kararmak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Rengi karaya dönmek, siyahlaşmak.

2. nesnesiz Işık sönmek, kısılmak veya gücü azalmak:
      “Hava iyice kararmış, caddenin bütün elektrikleri yanmıştı.” – Peyami Safa

4. nesnesiz, mecaz Kederlenmek, canı sıkılmak.

5. nesnesiz, mecaz Niteliğini yitirmek:
      “Eşsiz hafızası sönüyor, sağduyusu kararıyordu.” – Falih Rıfkı Atay

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.