Aydınlatmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Aydınlatmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Aydınlatmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Karartmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Aydınlatmak kelimesinin anlamı:

1. -i Karanlığı giderip görünür duruma getirmek, ışıklandırmak:
      “Işık yüzüne tam tepeden düşüyor ve onu iyice aydınlatıyordu.” – Tarık Buğra

2. -i, mecaz Bir sorun üzerine bilgi vermek.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Karartmak kelimesinin anlamı:

1. -i Rengini karaya çevirmek, esmerleştirmek, siyahlaştırmak:
      Güneş tenini karartmış.

2. -i Karanlık duruma getirmek:
      Perdeler odayı kararttı.

4. -i, mecaz Kötü bir duruma getirmek:
      “Seyahat onu yormuş ve karartmıştı.” – Peyami Safa

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.