Ayık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Ayık– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Ayık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Sarhoş

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ayık kelimesinin anlamı:

1. sıfat Sarhoşluğu veya baygınlığı geçmiş olan:
      “Şimdi konuşacağımız konuyu ayık kafayla konuşmak daha doğru olur.” – Ayşe Kulin

2. zarf Sarhoşluğu geçmiş bir biçimde.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sarhoş kelimesinin anlamı:

1. sıfat Alkollü içki veya keyif verici bir madde sebebiyle kendini bilmeyecek durumda olan (kimse), esrik, mest(I), sermest, başı dumanlı, kafası bulutlu, kafası iyi, kafası dumanlı, kafası kıyak.

2. sıfat, mecaz Bir şeyden çok fazla mutluluk duyan:
      Zafer sarhoşu.

3. zarf, mecaz Hoşa giden bir etki ile kendinden geçmiş olarak, esrik:
      Arılar bahar çiçekleriyle sarhoş dolaşıyorlar.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.