Ayılmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Ayılmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Ayılmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Bayılmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ayılmak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Sarhoşluk, baygınlık vb. bir durumdan kurtulmak, kendine gelmek.

2. nesnesiz, mecaz Aklı başına gelip gerçeği görmek:
      “Ayıldı ve Avrupa haşmetinin tesirini silkeledi üzerinden.” – Necip Fazıl Kısakürek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bayılmak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Baygın duruma girmek, uyur gibi olmak, kendinden geçmek, kendini kaybetmek:
      “Anasının bayıldığını gören çocuk avaz avaz ağlamaya başlamıştı.” – Ayşe Kulin

2. -e, mecaz Çok hoşlanmak, çok sevmek:
      “Tüm güzel ve yüce şeylere bayılırım. Doğuştan duygusalımdır ben.” – Nazım Hikmet

4. -i, argo Vermek, ödemek:
      “Palas pandıras evden fırlayıp bir de üstüne o kadar taksi parası bayıldığına bin pişmandı.” – Elif Şafak

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.