Aykırı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Aykırı– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Aykırı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Uyumlu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Aykırı kelimesinin anlamı:

1. sıfat Alışılmışa, doğru olarak kabul edilmişe uygun olmayan, karşıt, ters, mugayir, muhalif:
      “Gene de anlamın ne olduğunu çepeçevre bilmiyoruz dersem gerçeğe aykırı bir şey demiş olmam.” – Nermi Uygur

2. sıfat Çapraz, ters.

3. sıfat Toplumda görüş ve yaşayış biçimiyle uçlarda bulunan (kimse), marjinal.

4. sıfat, mecaz Gidilen yol üzerinde olmayıp gidiş yönüne ters düşen:
      “Burası Ankara’ya iki günöte, ana yollardan aykırı küçük bir kasabaydı.” – Refik Halit Karay

5. sıfat, matematik Bütün noktaları aynı düzlemde bulunmayan.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Uyumlu kelimesinin anlamı:

sıfat Uyumu olan, ahenkli, mevzun, imtizaçlı:

      “Kadından anladığı uyumlu arkadaşlık, çıtkırıldım olmamak, güzel, alımlı olmaktı.” – Necati Cumalı

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.