Aylaklık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Aylaklık– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Aylaklık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Çalışkanlık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Aylaklık kelimesinin anlamı:

isim Aylak olma durumu, işsizlik, avarelik:

      “Çalışmaktan yorulunca böyle geçici aylaklıklarla dinleniyorum.” – Haldun Taner

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çalışkanlık kelimesinin anlamı:

isim Çalışkan olma durumu, faaliyet:

      “Bunda ne hocanın bilgisi ne çocuğun çalışkanlığı rol oynar.” – Burhan Felek

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.