Aynılaşmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Aynılaşmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Aynılaşmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Ayrılaşmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Aynılaşmak kelimesinin anlamı:

nesnesiz Aynı, benzer duruma gelmek.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ayrılaşmak kelimesinin anlamı:

nesnesiz Benzerleri arasında ayrı bir yeri ve önemi olmak, teferrüt etmek.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.