Ayrı Ayrı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Ayrı Ayrı– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Ayrı Ayrı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Birlikte

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ayrı Ayrı kelimesinin anlamı:

1. sıfat Birbirinden ayrı olan, değişik:
      “Çıkardıkları metal kutuları, gazeteleri ve cam şişeleri ayrı ayrı çuvallara doldurup götürüyorlar.” – Elif Şafak

2. zarf Her biri ayrı olarak:
      “Her birimize ayrı ayrı elini uzatır.” – Azra Erhat

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Birlikte kelimesinin anlamı:

1. zarf Bir arada, beraberce, hep beraber:
      “Doğrandı mübarek vatanın bağrı sebepsiz / Birlikte bugün bulmalıyız derdine çare” – Tevfik Fikret

2. zarf Yanında, beraberinde:
      Kitabınızı birlikte getirdiniz mi?

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.