Ayrı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Ayrı– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Ayrı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Beraber

1. sıfat Başka, başka türlü:
      “Sonraları herkes kondusuna ayrı bir işaret koydu.” – Lâtife Tekin

2. sıfat Aynı yerde kalan:
      Beraber misiniz, ayrı mısınız?

3. zarf Yalnız, tek başına.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Beraber kelimesinin anlamı:

1. zarf Birlikte, bir arada:
      “Hayata beraber başladığımız / Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir” – Cahit Sıtkı Tarancı

2. zarf -e rağmen, -e karşın:
      “O günkü birdirbirler, köşe kapmacalar, esir almacalar çocukça olmakla beraber herhâlde daha erkekçeydi.” – Arif Nihat Asya

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.