Ayrıca kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Ayrıca– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Ayrıca kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Topluca

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ayrıca kelimesinin anlamı:

1. zarf Ayrı olarak, başkaca, antrparantez:
      “Adamın biri, el yüz yıkamak için odaya bir leğenle ibrik getirmiş, ayrıca bir tepsi de kahvaltılık yiyecek hazırlamıştı.” – İhsan Oktay Anar

2. zarf Ayrı bir önem verilerek:
      Bu bitki oralarda ayrıca yetiştirilir.

3. zarf Bundan başka:
      “Ayrıca yeni atlattığı zatürre onu iyice güçten düşürmüştü.” – Elif Şafak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Topluca kelimesinin anlamı:

1. sıfat Vücutça biraz dolgun:
      Topluca bir genç.

2. zarf (toplu’ca) Toplu olarak, beraber:
      “Kamyonlar çekildikten sonra çatılarla eğleşmeye gelen kuşlar bulutların altından topluca aşağı süzüldü.” – Lâtife Tekin

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.