Ayrılma kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Ayrılma– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Ayrılma kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı İttihat

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ayrılma kelimesinin anlamı:

1. isim Ayrılmak işi.

2. isim, fizik Bir biçmeden geçen beyaz ışığın türlü renklerde görünmesi.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İttihat kelimesinin anlamı:

isim, eskimiş, Birleşme, birlik kurma, bir olma.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.