Azade kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Azade– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Azade kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Tutsak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Azade kelimesinin anlamı:

1. sıfat, eskimiş Başıboş, erkin, serbest:
      “Elli yıldır şu ömür kervanının yolcusuyum / Öyle her yoldaşı sevmezse de azade huyum” – İbrahim Alâeddin Gövsa

2. zarf, eskimiş Başıboş, erkin, serbest olarak:
      Gürültüden azade yaşamak.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Tutsak kelimesinin anlamı:

1. isim, askerlik Savaşta ele geçen düşman, esir.

2. sıfat Gitmesine, serbestçe hareketine engel olunan:
      “Hayatı anlamazsan tutsak olduğunu bile bilemezsin, hakkını arayamazsın.” – Emine Işınsu

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.