Azalmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Azalmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Azalmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Çoğalmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Azalmak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Az denecek bir miktara inmek:
      “Bakımsızlıklarla göçüp gitmiş bir cihan / Mevsimler soğumuş, sular azalmış” – Fazıl Hüsnü Dağlarca

2. nesnesiz Eskisinden az bir duruma gelmek.

3. nesnesiz Etkisini yitirmek, hafiflemek:
      Sancısı azaldı.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çoğalmak kelimesinin anlamı:

nesnesiz, Azken çok olmak, çok duruma gelmek, artmak, fazlalaşmak, ziyadeleşmek:
      “Ansızın aşağıda ayak sesleri, uğultular çoğaldı.” – Yusuf Ziya Ortaç

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.