Azami kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Azami– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Azami kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Asgari

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Azami kelimesinin anlamı:

1. sıfat En çok, en üst, en büyük, en yüksek (derece, nicelik), maksimum, maksimal:
      “Ben azami derecede haşarı ve uçarı bir çocuktum.” – Yahya Kemal Beyatlı

2. sıfat, matematik Maksimum.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Asgari kelimesinin anlamı:

1. sıfat En az, en aşağı, en düşük, en alt, minimal, minimum:
      “Koridorda, kapımın asgari yüz metre yakınlarına kimsenin yaklaştırılmamasını emrettim.” – Nazım Hikmet

2. sıfat, matematik Minimum.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.