Azap kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Azap– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Azap kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Neşe

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Azap kelimesinin anlamı:

1. isim Büyük sıkıntı, eziyet, ezinç:
      “Azabın, biliyorum, ölümden daha derin / Baba, isyan etmesin gökyüzüne kederin” – Faruk Nafiz Çamlıbel

2. isim İslam inanışına göre dünyada günah işlemiş olanlara ahirette verilecek ceza.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Neşe kelimesinin anlamı:

1. isim Mutlu olmaktan doğan ve dışa vurulan sevinç, şetaret:
      “Zaferin bütün neşesi bu ihtiyarda idi.” – Falih Rıfkı Atay

2. isim Hafif sarhoşluk, çakırkeyif olma.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.