Azar kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Azar– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Azar kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Aferin

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Azar kelimesinin anlamı:

isim Paylama.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Aferin kelimesinin anlamı:

1. ünlem Övme, takdir, beğenme vb. duyguları belirtmek için söylenen söz, bravo:
      “Aferin İsmail, söyle, daha bağırarak söyle!” – Reşat Nuri Güntekin

2. isim, eskimiş Öğrencilere verilen beğenme ve takdir kâğıdı.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.