Azletmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Azletmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Azletmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Görevlendirmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Azletmek kelimesinin anlamı:

-i Bir kişiyi görevinden almak, uzaklaştırmak:

      “Beni bir daha devlet işlerinde kullanılmamak üzere azlettiler.” – Reşat Nuri Güntekin

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Görevlendirmek kelimesinin anlamı:

-i Birine bir görev vermek, vazifelendirmek, tavzif etmek.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.