Azman kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Azman– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Azman kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Ufak Tefek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Azman kelimesinin anlamı:

1. sıfat Aşırı gelişmiş.

2. isim Kerestelik tomruk.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ufak Tefek kelimesinin anlamı:

1. isim Gerekli küçük eşya, araç gereç:
      “Üç kat elbisemden, birkaç takım çamaşırımdan ve ufak tefeğimden başka hiçbir şeyim ve hiçbir kimsem yok.” – Peyami Safa

2. sıfat Çok yer kaplamayan, küçük.

4. sıfat, mecaz Sönük, zayıf:
      “Tünelin öbür ucunda tekrar ufak tefek ışıklar belirmişti.” – Reşat Nuri Güntekin

5. sıfat, mecaz Çok gerekli olmayan, önemsiz:
      “Atatürk öldüğü zaman Türkiye’nin ufak tefek sıkıntılar dışında hiçbir büyük problemi yoktu.” – Burhan Felek

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.