Bacaksız kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Bacaksız– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Bacaksız kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Uzun boylu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bacaksız kelimesinin anlamı:

1. sıfat Bacağı olmayan.

2. sıfat, mecaz Bacakları kısa olan, kısa boylu, bodur.

3. sıfat, mecaz Yaramaz:
      “Yürü gidelim, başımız derde girecek bu bacaksızla, dedi.” – Yusuf Atılgan

4. ünlem Yaşından büyük işlere kalkışan çocuklara söylenen bir söz:
      Bakın şu bacaksıza! Seni bacaksız seni!

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Uzun boylu kelimesinin anlamı:

1. sıfat Boyu uzun olan.

2. zarf, mecaz Uzun süre:
      “Karakolda uzun boylu sıkıştırdılar.” – Sait Faik Abasıyanık

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.